Att tänka på när du ska byta fönster

Ska du byta fönster? Läs den här artikeln om 4 saker du bör tänka på innan du byter fönster

Det finns en rad orsaker till att ett fönsterbyte behöver göras. Visserligen håller ett fönster i genomsnitt i 40 år men fönster som idag har suttit uppe i 25-30 år har flera egenskaper som gör att många väljer att byta ut dem redan innan livslängden tagit slut. Det är framför allt energi genomsläppet som har förbättrats på senare år vilket har efterfrågats när kostnaden för uppvärmningen av huset är hushållets största utgift.

Energi

Allt för många stirrar sig blind på glaset i fönstret när de ska avgöra om det är tillräckligt energibesparande. Att 3-glasfönster spar mer energi än 2-glasfönster vet de flesta. Dessutom är många medvetna om att resultatet blir ännu bättre om fönstret är uppbyggt av ett vanligt 2-glasfönster med ett extra energiglas.

Men det är inte bara glaset som avgör fönstrets energibesparing. Ett värde som talar om hela fönstrets kvalité i frågan är U-värdet. I detta har hela fönstrets egenskaper räknas med som karmen, bågen och dess beslag. Ju lägre värde desto bättre i denna fråga och de som verkligen vill satsa på energibesparing bör söka efter ett fönster med U-värde på under 1,2.

Dessa är lite dyrare än de andra modellerna men betalar tillbaka sitt pris i längden. Men allt handlar också om var fönstret ska sitta. Är det en sommarstuga som bara besöks några veckor på sommaren är dessa fönster lite i överkant men är det den nybyggda villan som ska fönster är det definitivt lönsamt i längden.

Ljus och värmegenomsläpp

Att ha stora och många fönster skapar ett stort ljus- och värmeinsläpp vilket är dess primära syfte. Men det finns även en baksida med detta vilket många upplever på sommaren då sovrummen både är för varma och för ljusa för att vara behagliga att sova i. Av den anledningen bör de som byter fönster i ett sovrum tänka på att köpa in solvärmedämpande fönster eller se till att de på annat sätt har solavskärmning.

Ljudgenomsläpp

Beroende på var man bor kan fönstrets förmåga att släppa igenom ljud vara en mer eller mindre viktig faktor. Människor som bor i en stadskärna eller nära en väg bör definitivt tänka på detta och köpa 3-glasfönster. Om 2-glasfönster byts ut mot 3-glasfönster sänks ljudnivån med ca 10dB vilket betyder att ljudet inomhus upplevs hälften som starkt som tidigare.

Underhåll

Fönster tillverkas idag främst i tre material vilka är aluminium, PVC-plast och trä. Utöver det finns det kombinationer med tex träfönster som är aluminiumklädda samt plastfönster med aluminium på utsidan.

När det gäller underhåll kräver träfönstret mest. Det påverkas av vatten och vind vilket gör att de behöver målas om med några års mellanrum. Hur ofta detta behöver ske beror helt på träets kvalité samt miljön omkring fönstret men mellan var femte och var tionde år bör det ske.

De som inte vill underhålla sina fönster i samma utsträckning kan titta mot aluminiumklädda träfönster, plastfönster eller rena aluminium fönster. De aluminiumklädda träfönstrena är i stort sett underhållsfria även om det ändå inte betyder att man helt och hållet kan lämna dem åt sitt öde. De bör tvättas av och inspekteras med jämna mellanrum eventuella skador ska upptäckas. En liten skada kan växa eftersom den blottar träet i ramen. Plast och aluminium fönster är däremot helt underhållsfria.

Tillbaka upp