Polarfönster

polarlogos2

 

POLARFÖNSTER, med anor från 1939, har i mer än 70 år tillverkat kvalitetsprodukter. Erfarenhet, lyhördhet och rationella tillverkningsmetoder gör att dom kan erbjuda vackra och prisvärda fönster med ett av marknadens lägsta U-värden.

2-glasfönster

Tack vare ständig produktutveckling, bättre isolerrutor och virke av högsta kvalitet kan Polarfönsteri även erbjuda 2-glasfönster med lika bra eller, i vissa fall, bättre U-värde än traditionella 3-glasfönster.

Polarfönsters 2-glasfönster passar utmärkt i sommarstugor och i byggnader där man inte ställer lika höga krav som i permanenta bostäder. Merparten  2-glasfönsterna finns för omgående leverans.

Ett 2-glasfönster från Polarfönster har fördelar som:
• Lägre vikt, vilket underlättar vid montering.
• Smalare träprofiler, gör att glasytan och ljusinsläppet blir större.
• Mindre total energiåtgång.

3-glasfönster

 

Polarfönster kan också erbjuda 3-glasfönster med ett U-värde så lågt som 0,9, vilket i dagsläget är ett av marknadens lägsta. Den test som SP gjort av Polarfönsters 3-glasfönster gäller inte bara glaset utan hela fönstrets U-värde.

Det blir mer och mer viktigt att minska energiförbrukningen och vid fönsterbyte – titta på hur man kan räkna fram den energi som går förlorad via fönstren och att man därför bör välja fönster med så lågt U-värde som möjligt.

För att erhålla ROT-avdrag vid installation krävs att fönstren har ett U-värde lägre än 1,2. Gå gärna in på www.energifonster.nu och klicka på fliken ”Räkna ut din besparing” där du får tips på hur du kan spara pengar med energisnåla fönster.

Ytbehandling

Ytbehandling sker alltid enligt de senaste branschrekommendationer och innefattar täckmålning eller doppgrundning för egen efterbehandling och färgsättning.

Garantier

Polarfönster lämnar 2 års funktionsgaranti och 10 års garanti mot kondens i isolerruta. Garantin gäller under förutsättning att fönstret lagrats, monterats och underhållits enligt våra rekommendationer.

Därför är det bäst att anlita någon som kan fönstermontering – Kontakta oss idag

 

Tillbaka upp